Enes TAŞ

Developer

ASP.NET Core MVC ile Excel Dışa Aktarma (ClosedXML) Part 1 19.06.2020

Bu makalede Asp.Net web uygulamalarında excel import ve export işlemlerine ihtiyaç duyduğumuz durumlar için kullanılabilecek ClosedXML kütüphanesinden bahsetmek istiyorum. Bu kütüphane ile türkçe kaynaklarda anlatılan ve bilinen yöntemlerden çok daha farklı şekilde excel export işlemleri ve import işlemleri yapabilirsiniz. Excelin bir web sayfası formatında değil de çalışma kitabı formatında dışa aktarılmasını sağlayabilirsiniz. 

Bu konuyu bir makale serisi şeklinde basit örneklerden başlayarak daha gelişmiş ve daha karmaşık örneklere doğru ilerleyerek anlatacağım. 

ClosedXML kütüphanesini gerek masaüstü geliştirilen uygulamalarda, gerek Asp.Net WebForm, Asp.Net MVC, Asp.Net Core uygulamarında kullanabilirsiniz. Bu harika kütüphane ile aklınıza gelebilecek her türlü excel dosyasını kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. 

ClosedXML github repo linki; https://github.com/ClosedXML/ClosedXML


Serinin bu ilk makalesinde basitçe bir excel export işlemi yapacağız ve JavaScript ile download edeceğiz.

Ve yine bu makalede exceldeki hücrelere değer ve formül atamayı, hücre birleştirmeyi, hücre biçimlendirmeyi ve hizalamayı, hücre arka plan ve yazı rengini, yazı font ve boyutlarını oluşturmayı, satır yüksekliği, sütun genişliği belirtmeyi, hücrelere kenarlık vermeyi ve hücrede metni kaydır işlemlerini uygulamayı anlatacağım. 

Öncelikle oluşturduğunuz projeye ClosedXML'i nuget package üzerinden yüklemelisiniz, bunun için Package Manager Console'da Install-Package ClosedXML komutunu çalıştırabilir veya Manage Nuget Packages üzerinden ClosedXML yazarak aratıp install diyebilirsiniz. 


Kütüphaneyi projemize ekledikten sonra işe koyulabiliriz. Ben bu makale için Asp.Net Core MVC ile bir örnek proje oluşturdum ve HomeController'a aşağıdaki gibi bir method tanımladım. Makalenin tamamını okumak istemeyenler en alta inerek tüm kod parçasının olduğu bölüme bakabilir :)

 [HttpGet]
 [Route("export/simple")]
 public IActionResult ExportSimpleExcel() {
    return Ok();
 }

Burada bir get methodu oluşturdum ve /export/simple olarak route belirttim. 


Şimdi bir excel çalışma kitabı oluşturup içerisine bir sayfa ekleyelim. 

 [HttpGet]
 [Route("export/simple")]
 public IActionResult ExportSimpleExcel() {
    byte[] excelFile;

    // Excel dosyası (excel çalışma kitabı) oluşturuyoruz 
  using (var workbook = new XLWorkbook()) {
    // Çalışma kitabına bir sayfa ekliyoruz, sayfa ismini istediğimiz gibi verebiliriz
    var worksheet = workbook.Worksheets.Add("Sayfa 1");
  }

    return Ok(excelFile);
 }


Ardından A1 hücresine Hello World klişesini yazalım

[HttpGet]
 [Route("export/simple")]
 public IActionResult ExportSimpleExcel() {
    byte[] excelFile;

    // Excel dosyası (excel çalışma kitabı) oluşturuyoruz 
  using (var workbook = new XLWorkbook()) {
    // Çalışma kitabına bir sayfa ekliyoruz, sayfa ismini istediğimiz gibi verebiliriz
    var worksheet = workbook.Worksheets.Add("Sayfa 1");

         // A1 hücresine değer atıyoruz 
     worksheet.Cell("A1").Value = "Hello world"; 
  }

    return Ok(excelFile);
 }

Burada worksheet.Cell metodu string olarak doğrudan hücre adını alabiliyor, ardından Value özelliğine veri girişini sağlıyoruz. Bir başka veri girişi sağlama yöntemi de SetValue metodu kullanmaktır. ClosedXML kütüphanesinde bir hücreye herhangi bir işlem uygularken doğrudan ilgili özelliğe değer ataması da yapılabilir veya o özellik için sağlanan set methodları da kullanılabilir.


Ek olarak Cell metodu satır indeksi ve sütun indeksi olarak da parametre alabiliyor. Bunu da aşağıdaki gibi örnekleyelim; 

[HttpGet]
 [Route("export/simple")]
 public IActionResult ExportSimpleExcel() {
    byte[] excelFile;

    // Excel dosyası (excel çalışma kitabı) oluşturuyoruz 
  using (var workbook = new XLWorkbook()) {
    // Çalışma kitabına bir sayfa ekliyoruz, sayfa ismini istediğimiz gibi verebiliriz
    var worksheet = workbook.Worksheets.Add("Sayfa 1");

         // A1 hücresine değer atıyoruz 
     worksheet.Cell("A1").Value = "Hello world"; 
    
     // Hücrelere alternatif olarak bu şekilde de değer atanabilir, ilk parametre satır index, ikinci parametre sütun index
     worksheet.Cell(1, 3).SetValue(100); // C1
     worksheet.Cell(2, 3).SetValue("200"); // C2
  }

    return Ok(excelFile);
 }

Gördüğünüz gibi SetValue methodu ile değer ataması sağladık ve satır sütun indekslerini kullanarak hücreyi belirledik. 

Şimdi de hücreleri biçimlendirelim ve formatlayalım, ardından bir hücreye de formül verelim. 

[HttpGet]
 [Route("export/simple")]
 public IActionResult ExportSimpleExcel() {
    byte[] excelFile;

    // Excel dosyası (excel çalışma kitabı) oluşturuyoruz 
  using (var workbook = new XLWorkbook()) {
    // Çalışma kitabına bir sayfa ekliyoruz, sayfa ismini istediğimiz gibi verebiliriz
    var worksheet = workbook.Worksheets.Add("Sayfa 1");

         // A1 hücresine değer atıyoruz 
     worksheet.Cell("A1").Value = "Hello world"; 
    
     // Hücrelere alternatif olarak bu şekilde de değer atanabilir, ilk parametre satır index, ikinci parametre sütun index
     worksheet.Cell(1, 3).SetValue(100); // C1
     worksheet.Cell(2, 3).SetValue("200"); // C2

         // Birden fazla hücreye tek seferde bu şekilde de veri tipi verilebilir, C sütunu ilk 4 satır
     worksheet.Range(worksheet.Cell(1, 3), worksheet.Cell(4, 3)).DataType = XLDataType.Number;

     // Hücreyi biçimlendiriyoruz, binlik ayraçları ve virgülden sonraki hane sayısını belirtmiş olduk, C1
     worksheet.Cell(1, 3).Style.NumberFormat.Format = "#,##0.00";

     // SetFormat metodu ile de aynı işlem yapılabilir, C sütunu ilk 4 satır
     worksheet.Range(worksheet.Cell(1, 3), worksheet.Cell(4, 3)).Style.NumberFormat.SetFormat("#,##0.00");

     // C4 hücresine formül tanımlıyoruz, C1 VE C2 yi topla diyoruz
     worksheet.Cell("C4").SetFormulaA1("=SUM(C1:C2)");

     // Bu metod ise sayfadaki tüm formüllerin tekrar hesaplanmasını sağlıyor
     worksheet.RecalculateAllFormulas();
  }

    return Ok(excelFile);
 }

Yukarıda da bahsettiğim gibi bu işlemlerin her biri için set methodları da kullanılabilir, örneğin C1 için Formatlama işlemini doğrudan özelliğe atama yaparak sağladık. C1-C4 aralığı için ise SetFormat methodunu kullanarak format ataması sağladık. Bu arada Range methodunu da kullandık, Range methodu ise birden fazla hücre seçmek için kullanılıyor. 

Yine devamında C4 hücresine bir toplama formülü tanımladık. Burada "=C1+C2" şeklinde de toplama işlemi sağlanabilir, exceldeki hemen hemen tüm formülleri bu kütüphane desteklemektedir, formül konusunu da sonraki makalelerde daha derinlemesine inceleyeceğiz. 

Sanıyorum ki konu anlaşılmaya başlanmıştır :) Şimdi çok uzatmadan diğer kod parçalarını da aşağıda paylaşayım, her satırda zaten yorum olarak kodun ne iş yaptığını belirttim, sonrasında Html ve JavaScript tarafındaki download işlemi için kullandığımız kod parçasını paylaşıp makaleyi sonlandırayım.


Aşağıdaki kod parçasında makalenin başında bahsettiğim tüm örnekler bulunmakta ve açıklamaları yazmaktadır. Çalışma Kitabını en son MemoryStream'e basıp oradan byte array olarak response ediyoruz. Client tarafında ise base64 olarak alıp download ediyoruz. 

    [HttpGet]
    [Route("export/simple")]
    public IActionResult ExportSimpleExcel() {
      byte[] excelFile;

      // Excel dosyası (excel çalışma kitabı) oluşturuyoruz 
      using (var workbook = new XLWorkbook()) {
        // Çalışma kitabına bir sayfa ekliyoruz, sayfa ismini istediğimiz gibi verebiliriz
        var worksheet = workbook.Worksheets.Add("Sayfa 1");

        // A1 hücresine değer atıyoruz 
        worksheet.Cell("A1").Value = "Hello world";

        // Hücrelere alternatif olarak bu şekilde de değer atanabilir, ilk parametre satır index, ikinci parametre sütun index
        worksheet.Cell(1, 3).SetValue(100); // C1
        worksheet.Cell(2, 3).SetValue("200"); // C2

        // Hücrenin veri tipini belirtiyoruz, C1 
        worksheet.Cell(1, 3).DataType = XLDataType.Number;

        // Birden fazla hücreye tek seferde bu şekilde de veri tipi verilebilir, C sütunu ilk 4 satır
        worksheet.Range(worksheet.Cell(1, 3), worksheet.Cell(4, 3)).DataType = XLDataType.Number;

        // Hücreyi biçimlendiriyoruz, binlik ayraçları ve virgülden sonraki hane sayısını belirtmiş olduk, C1
        worksheet.Cell(1, 3).Style.NumberFormat.Format = "#,##0.00";

        // SetFormat metodu ile de aynı işlem yapılabilir, C sütunu ilk 4 satır
        worksheet.Range(worksheet.Cell(1, 3), worksheet.Cell(4, 3)).Style.NumberFormat.SetFormat("#,##0.00");

        // C4 hücresine formül tanımlıyoruz, C1 VE C2 yi topla diyoruz
        worksheet.Cell("C4").SetFormulaA1("=SUM(C1:C2)");

        // Bu metod ise sayfadaki tüm formüllerin tekrar hesaplanmasını sağlıyor
        worksheet.RecalculateAllFormulas();

        // Burada iki hücreyi birleştiriyoruz (A4 ve B4)
        IXLRange totalCell = worksheet.Range(worksheet.Cell(4, 1), worksheet.Cell(4, 2)).Merge();
        totalCell.Value = "TOPLAM";

        // Hücreye arka plan rengi veriyoruz, FromColor ya da FromArgb fonksiyonu ile de özel renkler oluşturulabilir
        totalCell.Style.Fill.SetBackgroundColor(XLColor.Black);
        // Alternatif kullanım
        //totalCell.Style.Fill.BackgroundColor = XLColor.FromColor(Color.Black); 

        // Hücrenin fontunu kalın yapıyoruz
        totalCell.Style.Font.SetBold();
        // Alternatif kullanım
        // totalCell.Style.Font.Bold = true; 

        // Hücrenin yazı rengini, tipini ve boyutunu belirtiyoruz
        totalCell.Style.Font.SetFontColor(XLColor.FromColor(Color.White));
        totalCell.Style.Font.SetFontName("Tahoma");
        totalCell.Style.Font.SetFontSize(9);

        // Hücredeki veriyi yatay olarak sağa yasladık
        totalCell.Style.Alignment.SetHorizontal(XLAlignmentHorizontalValues.Right);

        // Hücredeki veriyi dikey olarak ortaladık
        totalCell.Style.Alignment.SetVertical(XLAlignmentVerticalValues.Center);

        // Metni Kaydır olarak belirttik 
        totalCell.Style.Alignment.SetWrapText();

        // C4 Hücresine kenarlık oluşturduk ve kenarlık rengi belirttik
        worksheet.Cell("C4").Style.Border.SetOutsideBorder(XLBorderStyleValues.Thick);
        worksheet.Cell("C4").Style.Border.SetOutsideBorderColor(XLColor.Black);

        // 4. Satır, 3. sütun yani C4 ü yatayda sağa yasladık
        worksheet.Cell(4,3).Style.Alignment.SetHorizontal(XLAlignmentHorizontalValues.Right);

        // C4 hücresini dikeyde ortaladık
        worksheet.Cell("C4").Style.Alignment.SetVertical(XLAlignmentVerticalValues.Center);

        // C4 hücresini bold yaptık
        worksheet.Cell("C4").Style.Font.SetBold();

        // C4 hücresinin rengini html hex color code ile kırmızı olarak belirttik
        worksheet.Cell("C4").Style.Font.SetFontColor(XLColor.FromHtml("#FF0000"));

        // A1 hücresine noktalı alt kenarlık oluşturduk
        worksheet.Cell("A1").Style.Border.SetBottomBorder(XLBorderStyleValues.Dotted);

        // A sütununun genişliğinin içeriğe göre ayarlanmasını sağladık
        worksheet.Column("A").AdjustToContents();

        // 3. Sütunun yani C sütununun genişliğini belirtiyoruz
        worksheet.Column(3).Width = 20;

        // 4. Satırın yüksekliğini belirtiyoruz 
        worksheet.Row(4).Height = 30;


        using (MemoryStream memoryStream = new MemoryStream()) {
          // Dosyayı bir path belirterek de kaydedebiliriz, biz burada stream olarak kaydedeceğiz 
          workbook.SaveAs(memoryStream);

          // Stream olarak kaydettiğiniz dosyayı byte array olarak alıyoruz, bunu client'a response olarak döneceğiz 
          excelFile = memoryStream.ToArray();
        }
      }

      // Dosyamızı byte array formatında response olarak dönüyoruz
      return Ok(excelFile); 

      // Eğer JavaScript değil de direkt .net ile dosyayı indirmek istiyorsanız bu alternatifi kullanabilirsiniz.
      // return File(excelFile, "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet");
    }


Html ve JavaScript tarafı; Index.cshtml

@{
  ViewData["Title"] = "Home Page";
}

<div class="text-center">
  <h1 class="display-4">Welcome</h1>
  <p>Learn about <a href="https://docs.microsoft.com/aspnet/core">building Web apps with ASP.NET Core</a>.</p>

  @*<a href="/export/simple" class="btn btn-primary">Export Excel (.NET)</a> *@
  <button onclick="exportExcel()" class="btn btn-primary">Export Excel (JS)</button>
</div>

@section Scripts {
  <script>

    function exportExcel() {
      fetch('/export/simple', { method: 'GET' })
        .then(response => {
          return response.json()
        }).then(data => {
          downloadFile(data);
        }).catch(e => {
          console.log('error', e);
        });
    }


    function downloadFile(base64) {
      let bytes = base64ToByteArray(base64);

      let blob = new Blob([bytes], { type: "application/octet-stream" });
      let link = document.createElement('a');
      link.href = window.URL.createObjectURL(blob);

      let fileName = "simple.xlsx";
      link.download = fileName;
      link.click();
    }

    function base64ToByteArray(base64) {
      let binaryString = window.atob(base64);
      let len = binaryString.length;

      let bytes = new Uint8Array(len);

      for (let i = 0; i < len; i++) {
        bytes[i] = binaryString.charCodeAt(i);
      }
      return bytes.buffer;
    }

  </script>
}

Excel çıktı görüntüsü ise şu şekilde; 

Devam serisinde bir listeyi veya tabloyu nasıl export ederiz onu anlatacağım, sonraki serilerde ise mevcut bir exceli içe aktarmayı anlatacağım. Belki veritabanı üzerinden içe ve dışa aktarma örnekleri de yapabiliriz. Hatta birden fazla sayfa oluşturma veya daha karmaşık rapor örneklerini nasıl oluştururuz onları da anlatmayı hedefliyorum. Örneğin yıl yıl ve ay ay hangi üründen ne kadar satış yapılmış bunları sütunlar halinde güzelce oluşturup daha derinlemesine çalışmalar nasıl yapılır bunu kavrayabiliriz :)

Umarım anlaşılır ve faydalı bir yazı olmuştur, makalenin devam serilerinde görüşmek üzere :)Etiketler
Gonca Kurt - 19.06.2020 09:22

Çok güzel bir anlatım olmuş, değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler. Yeni makalelerinizi merakla bekliyorum :)))

Enes - 19.06.2020 09:25

Teşekkürler Gonca :)

Volkan Gülbudak - 19.06.2020 12:16

Eline sağlık hocam Part 2 de bekliyoruz. :)

Enes - 19.06.2020 18:10

Teşekkürler Hocam, en kısa zamanda hazır olacak :)

Deniz Kızıltepe - 20.06.2020 17:52

Emeğinize sağlık Enes Bey makalelerinizin diğer serilerinde görüşmek umuduyla :) İyi çalışmalar.

Enes - 20.06.2020 21:54

Teşekkürler Deniz :)

İrfan Karabulut - 08.12.2020 15:35

Mükemmel paylaşım. Emeğinize sağlık.

Enes - 08.12.2020 16:25

Çok teşekkürler :)

sami çoraklı - 04.04.2021 16:18

CloseXML paketi sunucuda aşağıdaki hataya neden oluyor. Kaldırdığımda düzeliyor. Sorun neden kaynaklı olabilir. HTTP Hatası 502.5 - İşlem Hatası

Enes - 04.04.2021 23:09

Merhaba, sunucuya atarken gözden kaçırdığınız eksik bir dll olabilir. Eksik bir dll yok ise web.config dosyasında hostingModel="inprocess" kısmını silip tekrar deneyebilirsiniz.

Harun - 21.06.2021 14:59

Paylaşım için teşekkürler. Güzel ve detaylı anlatım olmuş.

Enes - 21.06.2021 15:01

Rica ederim

Necla - 21.10.2021 03:24

Harikasınız. :) Ancak for veya foreach ile dinamik bi excel oluşturma örneği ile daha güzel bir anlatım olabilirdi. Ve eğer excel kolonlarının ve satırlarının genişliğini otomatik ayarlamak istiyorsanız aşağıdaki kodu ekleyin. worksheet.Rows().AdjustToContents(); worksheet.Columns().AdjustToContents();

Enes - 21.10.2021 09:51

Teşekkürler :) ClosedXML ile ilgili bir kaç tane daha makalem var, onları da okuyabilirsiniz. Belki aradığınız o makalelerde vardır :). AdjustToContents metodu ile ilgili ben de ufak bir bilgi ekleyeyim, eğer excele çok satırlı veriler basmışsanız bu fonksiyonu kullanmak performans kaybına sebebiyet verebiliyor. Veri sayısı çok olunca genişliği otomatik ayarlamak epey uzun sürebiliyor.

yavuz - 13.04.2022 12:00

Excel içersine chart ekleme için desteği yok sanırım. Hiç kullandınız mı?

Enes - 16.04.2022 17:10

Chart kullanmadım hiç. ClosedXml.Report kütüphanesinde belki vardır. Veya belki de harici bir chart kütüphanesi ile chart oluşturup image olarak excele import edilebilir

Osman Ceylan - 13.12.2022 11:42

Çok teşekkür ederim. büyük bir dertten kurtardınız beni. Çalışmalarınızda başarılar

Enes - 18.12.2022 22:59

Teşekkür ederim :)

Yorum Yap