Enes TAŞ

Developer

MS SQL'de Tüm Prosedürlere Sorgu İle Yetki Vermek 5.08.2017

Sql'de eğer tüm prosedürlere yada fonksiyonlara bir kullanıcı için yetki vermek isterseniz aşağıda ki sorgu işinizi görecektir. 

Yapmanız gereken tek şey, @UserName değişkenine yetki vermek istediğiniz kullanıcının adını yazmak, ve ilgili veritabanında çalıştırmak. 


Declare @UserName varchar(500)

Declare @SqlQuery nvarchar(max)

Set @UserName='yetki_verilecek_kullanici_adi'


Set @SqlQuery=''


select @SqlQuery+=char(13)+'GRANT ALTER, EXECUTE, VIEW DEFINITION ON ['+ s.name+'].['+obj.name+'] TO'+@UserName+';'

from sys.all_objects as obj

inner join sys.schemas s ON obj.schema_id = s.schema_id

where obj.type in ('P','FK') and s.name not in ('SYS','INFORMATION_SCHEMA')

EXEC SP_EXECUTESQL @SqlQueryEtiketler

SQL
Yorum Yap