Enes TAŞ

Developer

ASP.NET Core ile ClosedXML Kullanımı (Liste Dışa Aktarma) - Part 3 6.09.2020

Biraz geç de olsa .NET ile ClosedXML serisine devam ediyoruz. 

Daha önce ClosedXML kullanımı üzerine iki makale yazmıştım. İlk makalede basitçe excel dışa aktarma örnekleri yapmıştık, basit desem de aslında o makalede ClosedXML ile yapılabilecek bir çok şeyi yaptık. Hücreleri farklı alternatiflerle doldurmayı yani değer set etmeyi, hücreleri formatlandırmayı (biçimlendirmeyi), formül oluşturmayı, birden fazla hücrelerin merge edilmesi (birleştirilmesi), fontlarını düzenlemeyi, arka plan rengi, yazı rengi, kenarlık verilmesi, hücredeki verinin dikey ve yatay konumlandırılması, sütun ve satırların boyutlandırılması veya içeriğe göre genişletilmesinin sağlanması. Aslında excelde yapılabilecek bir çok şeyi biz ClosedXML kütüphanesini kullanarak kod ile yapmıştık. 

İlk makaleye şuradan ulaşabilirsiniz. Bu makaleye başlamadan önce ilk makaleyi okumanız daha faydalı olacaktır. 

İkinci makalede ise excel içe aktarmayı yapmıştık, basit bir tablo excelimiz vardı ve bunu içeriye aktarıp DataTable olarak almıştık, sonrasında json olarak ekranda göstermiştik. İkinci makale için de buraya tıklayınız :)

Bence ilk iki makaleden yola çıkarak ihtiyacınıza ve senaryonuza uygun şekilde export ve import işlemlerini geliştirebilirsiniz. 

Bu makalede ise aslında ilk makaleye göre daha basit export işlemler yapacağız diyebilirim. Basitçe bir ürün listemiz olacak, bu sefer bu ürün listesini dışa aktaracağız.İlk örnekte tüm listeyi dışa aktaracağız ve listedeki veriden bağımsız olarak fiyat * stok formülünü yedireceğimiz ek bir sütunumuz daha olacak. Bu sütunun en altında da sütun toplamı için bir formül olacak. 

İkinci örnekte ise aynı listeyi marka bazlı gruplandırıp, excelde her marka için ayrı sayfalar oluşturarak aynı işlemleri gerçekleştireceğiz. Bu serinin son makalesinde ise daha detaylı ve biraz daha farklı bir örnek hazırlayacağım. Tabi o makaleden önce Google Drive senkronizasyonu üzerine bir makale hazırlayacağım için biraz gecikebilir :)

Şimdi gelelim ilk örneğimize. Öncelikle elimizde aşağıdaki gibi basitçe bir ürün modelimiz olsun. 


Product.cs

 public class Product {
    public int IDProduct { get; set; }
    public string Brand { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public decimal Price { get; set; }
    public decimal Stock { get; set; }
 }


Sonrasında Controller'ımıza export için bir method açalım ve bir ürün listesi oluşturalım. 

[HttpGet]
[Route("export/simple-list")]
public IActionResult ExportSimpleListExcel() {
   byte[] excelFile;

   List<Product> products = new List<Product> {
     new Product { IDProduct = 1, Brand = "Apple", Name = "IPhone XS 256GB Space Gray", Price = 10000, Stock = 10 },
     new Product { IDProduct = 2, Brand = "Apple", Name = "IPhone XS 256GB Gold", Price = 10500, Stock = 5 },
     new Product { IDProduct = 3, Brand = "Samsung", Name = "Galaxy Note 20 Ultra 256GB", Price = 12999, Stock = 9 },
     new Product { IDProduct = 4, Brand = "Huawei", Name = "P40 Pro 256GB", Price = 11999, Stock = 6 },
     new Product { IDProduct = 5, Brand = "Xiaomi", Name = "Mi 10 256GB 5G", Price = 9999, Stock = 2 }
  };
}


Ardından ClosedXML XLWorkbook sınıfını kullanarak excel dosyamızı oluşturalım ve ilk satıra sütun başlıklarımızı yazalım.

// Excel dosyası (excel çalışma kitabı) oluşturuyoruz 
using (var workbook = new XLWorkbook()) {
   // Çalışma kitabına bir sayfa ekliyoruz, sayfa ismini istediğimiz gibi verebiliriz
   var worksheet = workbook.Worksheets.Add("Sayfa 1");

   // ilk satıra tablo başlığımızı oluşturuyoruz
   worksheet.Cell(1, 1).SetValue("IDProduct");
   worksheet.Cell(1, 2).SetValue("Marka");
   worksheet.Cell(1, 3).SetValue("Adı");
   worksheet.Cell(1, 4).SetValue("Fiyat");
   worksheet.Cell(1, 5).SetValue("Stok");
   worksheet.Cell(1, 6).SetValue("Toplam Değeri");

   // ilk satıra stil veriyoruz ( CellsUsed sadece dolu hücrelere işlem yapmamızı sağlar) 
   worksheet.Row(1).CellsUsed().Style.Font.SetBold();
   worksheet.Row(1).CellsUsed().Style.Font.SetFontSize(12);
   worksheet.Row(1).CellsUsed().Style.Fill.SetBackgroundColor(XLColor.LightGray);
}

Excel dosyamıza bir sayfa ekledik, ilk satırımızda sütun başlıklarımızı oluşturduk ve ilk satırımızın fontunu kalın ve 12pt yaptık, sonrasında LightGray olarak da arka plan rengi belirledik.


Şimdi aşağıdaki tek satırlık komutla ürünlerimizi ekleyelim.

// ikinci satırdan itibaren ürün listemizi veriyoruz 
 worksheet.Cell(2, 1).InsertData(products);

Cell(2,1) ile hücreyi aldık ve InsertData metoduna products listemizi geçtik. Böylece tek komutla sayfamızın 2. satırının ilk sütunundaki (A2) hücreden itibaren ürün listemizi eklemesini sağladık. 


Şimdi Fiyat ve Stok sütunundaki değerlerimizi formatlayalım ve ardından toplam değer sütunumuzun formüllerini yedirelim. 

// 4. ve 5. sütunları yani fiyat ve stok sütunlarını number olarak formatlıyoruz, (2. satırdan itibaren eklenen ürün sayısı kadar)
worksheet.Column(4).Cells(2, products.Count + 1).SetDataType(XLDataType.Number).Style.NumberFormat.SetFormat("#,##0.00");
worksheet.Column(5).Cells(2, products.Count + 1).SetDataType(XLDataType.Number).Style.NumberFormat.SetFormat("#,##0.00");

// fiyat ve stok sütunlarının harf karşılıklarını alıyoruz
string priceColumnLetter = worksheet.Column(4).ColumnLetter();
string stockColumnLetter = worksheet.Column(5).ColumnLetter();

// exceldeki satırlarımızı 2. satırdan itibaren (yani ürün satırlarımızı) dönüyoruz
int i, n = worksheet.Rows().Count();
for (i = 2; i <= n; i++) {
  // aktif satıra toplam değeri hesaplayacak formülü oluşturuyoruz. 
  // örneğin =D2*E2 (i= aktif satır)
  string totalFormula = $"={priceColumnLetter}{i}*{stockColumnLetter}{i}";
  worksheet.Cell(i, 6).SetFormulaA1(totalFormula);
}

// toplam değer sütununu formatlıyoruz
worksheet.Column(6).Cells(2, products.Count + 2).SetDataType(XLDataType.Number).Style.NumberFormat.SetFormat("#,##0.00").Font.SetBold();

// elimizdeki toplam ürün değerini hesaplayan formülü de ekliyoruz
string totalColumnLetter = worksheet.Column(6).ColumnLetter();
string subTotalFormula = $"=SUM({totalColumnLetter}2:{totalColumnLetter}{n})";

worksheet.Cell(n + 1, 6).SetFormulaA1(subTotalFormula).Style.Font.SetFontSize(12);

// tüm formülleri hesaplatıyoruz
worksheet.RecalculateAllFormulas();

// sütunların içeriğe göre otomatik genişletilmesini sağlıyoruz
worksheet.Columns().AdjustToContents();


Excel sayfamızdaki yapacağımız işlemler bu kadar, sadece export etmek kaldı. Export işleminin de dahil olduğu metodun tam hali ise şu şekilde; 

[HttpGet]
[Route("export/simple-list")]
public IActionResult ExportSimpleListExcel() {
  byte[] excelFile;

  List<Product> products = new List<Product> {
    new Product { IDProduct = 1, Brand = "Apple", Name = "IPhone XS 256GB Space Gray", Price = 10000, Stock = 10 },
    new Product { IDProduct = 2, Brand = "Apple", Name = "IPhone XS 256GB Gold", Price = 10500, Stock = 5 },
    new Product { IDProduct = 3, Brand = "Samsung", Name = "Galaxy Note 20 Ultra 256GB", Price = 12999, Stock = 9 },
    new Product { IDProduct = 4, Brand = "Huawei", Name = "P40 Pro 256GB", Price = 11999, Stock = 6 },
    new Product { IDProduct = 5, Brand = "Xiaomi", Name = "Mi 10 256GB 5G", Price = 9999, Stock = 2 }
  };

  // Excel dosyası (excel çalışma kitabı) oluşturuyoruz 
  using (var workbook = new XLWorkbook()) {
    // Çalışma kitabına bir sayfa ekliyoruz, sayfa ismini istediğimiz gibi verebiliriz
    var worksheet = workbook.Worksheets.Add("Sayfa 1");

    // ilk satıra tablo başlığımızı oluşturuyoruz
    worksheet.Cell(1, 1).SetValue("IDProduct");
    worksheet.Cell(1, 2).SetValue("Marka");
    worksheet.Cell(1, 3).SetValue("Adı");
    worksheet.Cell(1, 4).SetValue("Fiyat");
    worksheet.Cell(1, 5).SetValue("Stok");
    worksheet.Cell(1, 6).SetValue("Toplam Değeri");

    // ilk satıra stil veriyoruz ( CellsUsed sadece dolu hücrelere işlem yapmamızı sağlar) 
    worksheet.Row(1).CellsUsed().Style.Font.SetBold();
    worksheet.Row(1).CellsUsed().Style.Font.SetFontSize(12);
    worksheet.Row(1).CellsUsed().Style.Fill.SetBackgroundColor(XLColor.LightGray);

    // ikinci satırdan itibaren ürün listemizi veriyoruz 
    worksheet.Cell(2, 1).InsertData(products);

    // 4. ve 5. sütunları yani fiyat ve stok sütunlarını number olarak formatlıyoruz, (2. satırdan itibaren eklenen ürün sayısı kadar)
    worksheet.Column(4).Cells(2, products.Count + 1).SetDataType(XLDataType.Number).Style.NumberFormat.SetFormat("#,##0.00");
    worksheet.Column(5).Cells(2, products.Count + 1).SetDataType(XLDataType.Number).Style.NumberFormat.SetFormat("#,##0.00");


    // fiyat ve stok sütunlarının harf karşılıklarını alıyoruz
    string priceColumnLetter = worksheet.Column(4).ColumnLetter();
    string stockColumnLetter = worksheet.Column(5).ColumnLetter();

    // exceldeki satırlarımızı 2. satırdan itibaren (yani ürün satırlarımızı) dönüyoruz
    int i, n = worksheet.Rows().Count();
    for (i = 2; i <= n; i++) {
      // aktif satıra toplam değeri hesaplayacak formülü oluşturuyoruz. 
      // örneğin =D2*E2 (i= aktif satır)
      string totalFormula = $"={priceColumnLetter}{i}*{stockColumnLetter}{i}";
      worksheet.Cell(i, 6).SetFormulaA1(totalFormula);
    }

    // toplam değer sütununu formatlıyoruz
    worksheet.Column(6).Cells(2, products.Count + 2).SetDataType(XLDataType.Number).Style.NumberFormat.SetFormat("#,##0.00").Font.SetBold();

    // elimizdeki toplam ürün değerini hesaplayan formülü de ekliyoruz
    string totalColumnLetter = worksheet.Column(6).ColumnLetter();
    string subTotalFormula = $"=SUM({totalColumnLetter}2:{totalColumnLetter}{n})";

    worksheet.Cell(n + 1, 6).SetFormulaA1(subTotalFormula).Style.Font.SetFontSize(12);

    // tüm formülleri hesaplatıyoruz
    worksheet.RecalculateAllFormulas();

    // sütunların içeriğe göre otomatik genişletilmesini sağlıyoruz
    worksheet.Columns().AdjustToContents();

    using (MemoryStream memoryStream = new MemoryStream()) {
      // Dosyayı bir path belirterek de kaydedebiliriz, biz burada stream olarak kaydedeceğiz 
      workbook.SaveAs(memoryStream);

      // Stream olarak kaydettiğiniz dosyayı byte array olarak alıyoruz, bunu client'a response olarak döneceğiz 
      excelFile = memoryStream.ToArray();
    }
  }

  //// Dosyamızı byte array formatında response olarak dönüyoruz
  //return Ok(excelFile);

  //Eğer JavaScript değil de direkt actionresult için belirtilen route'u tetikleyerek dosyayı indirmek istiyorsanız bu alternatifi kullanabilirsiniz.
  return File(excelFile, "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet");

}


Index.cshtml sayfamızdan bu methodu basitçe şu şekilde çağırabiliriz. 

<a href="/export/simple-list" class="btn btn-primary">Export Excel Simple List</a>


Excel çıktımız ise görseldeki gibi olacaktır.


Bu makalede aslında ilk makaleden farklı olarak kullandığımız bir kaç komut var. InsertData(), ColumnLetter() ve CellUsed(). Aslında ilk makalede çok daha fazla komuta değinmiştik. 


Ürünlerimizi marka marka ayrı sayfalar halinde almak da çok basit. Önce ürünlerimizi markaya göre gruplayacağız ve sonrasında bu grupları dönerek yukarıdaki işlemlerin aynısı yapacağız. Ama kod tekrarı yapmamak adına öncesinde yukarıdaki işlemlerin bir kısmını ayrı bir metod haline getirelim.

public void CreateAndFillWorksheet(IXLWorkbook workbook, string sheetName, List<Product> products) {
  // Çalışma kitabına bir sayfa ekliyoruz, sayfa ismi parametre olarak geliyor
  var worksheet = workbook.Worksheets.Add(sheetName);

  // ilk satıra tablo başlığımızı oluşturuyoruz
  worksheet.Cell(1, 1).SetValue("IDProduct");
  worksheet.Cell(1, 2).SetValue("Marka");
  worksheet.Cell(1, 3).SetValue("Adı");
  worksheet.Cell(1, 4).SetValue("Fiyat");
  worksheet.Cell(1, 5).SetValue("Stok");
  worksheet.Cell(1, 6).SetValue("Toplam Değeri");

  // ilk satıra stil veriyoruz ( CellsUsed sadece dolu hücrelere işlem yapmamızı sağlar) 
  worksheet.Row(1).CellsUsed().Style.Font.SetBold();
  worksheet.Row(1).CellsUsed().Style.Font.SetFontSize(12);
  worksheet.Row(1).CellsUsed().Style.Fill.SetBackgroundColor(XLColor.LightGray);

  // ikinci satırdan itibaren parametreden gelen ürün listemizi veriyoruz 
  worksheet.Cell(2, 1).InsertData(products);

  // 4. ve 5. sütunları yani fiyat ve stok sütunlarını number olarak formatlıyoruz, (2. satırdan itibaren eklenen ürün sayısı kadar)
  worksheet.Column(4).Cells(2, products.Count + 1).SetDataType(XLDataType.Number).Style.NumberFormat.SetFormat("#,##0.00");
  worksheet.Column(5).Cells(2, products.Count + 1).SetDataType(XLDataType.Number).Style.NumberFormat.SetFormat("#,##0.00");


  // fiyat ve stok sütunlarının harf karşılıklarını alıyoruz
  string priceColumnLetter = worksheet.Column(4).ColumnLetter();
  string stockColumnLetter = worksheet.Column(5).ColumnLetter();

  // exceldeki satırlarımızı 2. satırdan itibaren (yani ürün satırlarımızı) dönüyoruz
  int i, n = worksheet.Rows().Count();
  for (i = 2; i <= n; i++) {
    // aktif satıra toplam değeri hesaplayacak formülü oluşturuyoruz. 
    // örneğin =D2*E2 (i= aktif satır)
    string totalFormula = $"={priceColumnLetter}{i}*{stockColumnLetter}{i}";
    worksheet.Cell(i, 6).SetFormulaA1(totalFormula);
  }


  // toplam değer sütununu formatlıyoruz
  worksheet.Column(6).Cells(2, products.Count + 2).SetDataType(XLDataType.Number).Style.NumberFormat.SetFormat("#,##0.00").Font.SetBold();

  // toplam ürün değerini hesaplayan formülü de ekliyoruz
  string totalColumnLetter = worksheet.Column(6).ColumnLetter();
  string subTotalFormula = $"=SUM({totalColumnLetter}2:{totalColumnLetter}{n})";

  worksheet.Cell(n + 1, 6).SetFormulaA1(subTotalFormula).Style.Font.SetFontSize(12);

  // tüm formülleri hesaplatıyoruz
  worksheet.RecalculateAllFormulas();

  // sütunların içeriğe göre otomatik genişletilmesini sağlıyoruz
  worksheet.Columns().AdjustToContents();
}


Böylece ilk örnekteki tek sayfalık metodumuzu ise şu şekilde güncellemiş olduk.

List<Product> products = new List<Product> {
  new Product { IDProduct = 1, Brand = "Apple", Name = "IPhone XS 256GB Space Gray", Price = 10000, Stock = 10 },
  new Product { IDProduct = 2, Brand = "Apple", Name = "IPhone XS 256GB Gold", Price = 10500, Stock = 5 },
  new Product { IDProduct = 3, Brand = "Samsung", Name = "Galaxy Note 20 Ultra 256GB", Price = 12999, Stock = 9 },
  new Product { IDProduct = 4, Brand = "Huawei", Name = "P40 Pro 256GB", Price = 11999, Stock = 6 },
  new Product { IDProduct = 5, Brand = "Xiaomi", Name = "Mi 10 256GB 5G", Price = 9999, Stock = 2 }
};

[HttpGet]
[Route("export/simple-list")]
public IActionResult ExportSimpleListExcel() {
  byte[] excelFile;

  // Excel dosyası (excel çalışma kitabı) oluşturuyoruz 
  using (var workbook = new XLWorkbook()) {
    CreateAndFillWorksheet(workbook, "Sayfa 1", products);

    using (MemoryStream memoryStream = new MemoryStream()) {
      // Dosyayı bir path belirterek de kaydedebiliriz, biz burada stream olarak kaydedeceğiz 
      workbook.SaveAs(memoryStream);

      // Stream olarak kaydettiğiniz dosyayı byte array olarak alıyoruz, bunu client'a response olarak döneceğiz 
      excelFile = memoryStream.ToArray();
    }
  }

  //// Dosyamızı byte array formatında response olarak dönüyoruz
  //return Ok(excelFile);

  //Eğer JavaScript değil de direkt actionresult için belirtilen route'u tetikleyerek dosyayı indirmek istiyorsanız bu alternatifi kullanabilirsiniz.
  return File(excelFile, "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet");
}


Ürünlerimizi marka bazlı gruplandırılmış ve excelde her marka için ayrı sayfa oluşturulmuş haliyle export alan metodumuz da aşağıdaki gibi olacaktır. 

[HttpGet]
[Route("export/multipage-list")]
public IActionResult ExportMultiPageListExcel() {
  byte[] excelFile;

  // ürünlerimizi markaya göre grupluyoruz 
  List<IGrouping<string, Product>> groupedProducts = products.GroupBy(t => t.Brand).ToList();

  // Excel dosyası (excel çalışma kitabı) oluşturuyoruz 
  using (var workbook = new XLWorkbook()) {

    // markalarımızı dönüyoruz
    int i, n = groupedProducts.Count;
    for (i = 0; i < n; i++) {
      CreateAndFillWorksheet(workbook, groupedProducts[i].Key, groupedProducts[i].ToList());
    }

    using (MemoryStream memoryStream = new MemoryStream()) {
      // Dosyayı bir path belirterek de kaydedebiliriz, biz burada stream olarak kaydedeceğiz 
      workbook.SaveAs(memoryStream);

      // Stream olarak kaydettiğiniz dosyayı byte array olarak alıyoruz, bunu client'a response olarak döneceğiz 
      excelFile = memoryStream.ToArray();
    }
  }

  //// Dosyamızı byte array formatında response olarak dönüyoruz
  //return Ok(excelFile);

  //Eğer JavaScript değil de direkt actionresult için belirtilen route'u tetikleyerek dosyayı indirmek istiyorsanız bu alternatifi kullanabilirsiniz.
  return File(excelFile, "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet");
}


Html tarafından metodun üzerindeki route'u çağırmak yeterli olacaktır. 

Ado.net kullanan geliştiriciler eğer DataTable'ı export alacaksa InsertData() metodu yerine InsertTable() metoduna parametre olarak DataTable geçerek aynı işlemleri yapabilirler. 

İlk iki makalenin örneklerini de içeren projenin tam halini şuradan indirip inceleyebilirsiniz. Proje VS 2019 ve Net Core 3.1 ile kullanarak hazırlanmıştır. 


Katkı sağlaması dileğiyle tekrar görüşmek üzere :)
Etiketler
süleyman - 26.11.2020 14:29

merhaba, örnek için teşekkür ederim fakat ben metoda parametre gönderim sorgulama yaptıktan sonra excel oluşturmak istiyorum bunu javascript post yada get ile yaptığımda herşey normal olarak çalışıyor fakat excel dosyası donwload olmuyor. teşekkürler

Enes - 26.11.2020 14:40

Merhaba, projeyi githubdan indirdiyseniz orada JavaScript ile de download örnekleri var. muhtemelen çok küçük bir noktayı atlıyor olabilirsiniz, örneğin api tarafında dönüşü return File ile değil de return Ok(excelFile) şeklinde dönmeniz gerekiyor JavaScript için. isterseniz tekrar kontrol edin, github reposundaki projeyi de inceleyin. atlanan herhangi bir adım yoksa, biraz daha teknik detay paylaştığınızda tekrar yardımcı olabilirim.

Yorum Yap